واکنش بنزما به طرد شدنش از سوی هواداران رئال

واکنش بنزما به طرد شدنش از سوی هواداران رئال
مهاجم فرانسوی کهکشانی‌ها به انتقادات گسترده‌ای که این اواخر از او صورت گرفته است، پاسخی کوتاه و قاطع داد.

واکنش بنزما به طرد شدنش از سوی هواداران رئال