واکنش آموزش و پرورش به نصب بنر وزیر در مشهد

واکنش آموزش و پرورش به نصب بنر وزیر در مشهد
شهرداری شهر مشهد به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی بنر‌هایی در سطح شهر با تصویر وزیر آموزش و پرورش نصب کرده بود که در نهایت موجب واکنش آموزش و پرورش شد….

واکنش آموزش و پرورش به نصب بنر وزیر در مشهد