واشنگتن‌پست: نتانیاهو در دیدار با ترامپ خواستار تمدید محدودیت‌های برجام برای ایران می‌شود

واشنگتن‌پست:
نتانیاهو در دیدار با ترامپ خواستار تمدید محدودیت‌های برجام برای ایران می‌شود

واشنگتن‌پست:
نتانیاهو در دیدار با ترامپ خواستار تمدید محدودیت‌های برجام برای ایران می‌شود