هیچ‌کس حاضر به پذیرش ریاست بر اقلیم کردستان عراق نیست/ 4 روز تا پایان مهلت ثبت نام انتخابات

هیچ‌کس حاضر به پذیرش ریاست بر اقلیم کردستان عراق نیست/ 4 روز تا پایان مهلت ثبت نام انتخابات
با وجود اینکه فقط چهار روز به پایان ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست کردستان عراق باقی مانده است، هنوز هیچ کس برای این انتخابات نامزد نشده است.

هیچ‌کس حاضر به پذیرش ریاست بر اقلیم کردستان عراق نیست/ 4 روز تا پایان مهلت ثبت نام انتخابات