هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشد

هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشد
فرزند هوادار فوت‌شده پرسپولیس در سالگرد پدرش گفت: هیچ‌کدام از وعده مسئولان به ما عملی نشد.

هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشد