همه چیز درباره موشک فاتح 313 +تصاویر

همه چیز درباره موشک فاتح 313 +تصاویر
“نقطه زنی” مهمترین ویژگی موشک های فاتح ۳۱۳ است؛ این ویژگی اصلی ترین وجه تمایز این موشک با نسل های قبل است. اواخر مرداد سال ۹۴، با حضور رئیس جمهور و وزیر دفاع کشورمان، از موشک فاتح ۳۱۳ که از خانواده موشک های بالستیک کوتاه‌برد محسوب می شود رونمایی و…

همه چیز درباره موشک فاتح 313 +تصاویر