همه چیز درباره محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان +تصاویر

همه چیز درباره محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان +تصاویر
محمد بن سلمان تا همین دو سال پیش، قبل از اینکه پدرش به قدرت برسد چهره ای ناشناخته بود، اما در عرض دو سال به یکی از چهره های سرشناش…

همه چیز درباره محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان +تصاویر