همسراول، دوم و سوم رامبد جوان +تصاویر

همسراول، دوم و سوم رامبد جوان +تصاویر
جام نیـوز نوشت : همسراول رامبد جوان،ماندانا روحی بود.آنها در دهه۷۰ ازدواج کردند. جوان بعد از جدایی از ماندانا روحی با سحردولتشاهی ازدواج کرد و برای بار سوم،ازدواج را با نگارحواهریان تجربه کرد.

همسراول، دوم و سوم رامبد جوان +تصاویر