هشدار وزیر کشور:راه‌اندازی کارناوال‌های انتخاباتی خلاف قانون است /نتیجه نظرسنجی‌ها عموما درست نیست

هشدار وزیر کشور:راه‌اندازی کارناوال‌های انتخاباتی خلاف قانون است /نتیجه نظرسنجی‌ها عموما درست نیست

هشدار وزیر کشور:راه‌اندازی کارناوال‌های انتخاباتی خلاف قانون است /نتیجه نظرسنجی‌ها عموما درست نیست