هشدار شورای امنیت درباره همه پرسی کردستان: «بالقوه ثبات‌زدا» است

هشدار شورای امنیت درباره همه پرسی کردستان: «بالقوه ثبات‌زدا» است
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با هشدار در خصوص پیامدهای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، آن را اقدامی «بالقوه ثبات‌زدا» دانست.

هشدار شورای امنیت درباره همه پرسی کردستان: «بالقوه ثبات‌زدا» است