هدیه دولت ژاپن به شهروندانش بعد از صد سالگی! +عکس

هدیه دولت ژاپن به شهروندانش بعد از صد سالگی! +عکس
دولت ژاپن هدیه ویژه ای را برای شهروندانش پسر از سپری کردن ۱۰۰ سالگی در نظر گرفته است! بعد از صد سالگی؛نخست وزیر ژاپن یک ظرف از جنس نقره به…

هدیه دولت ژاپن به شهروندانش بعد از صد سالگی! +عکس