نیکی‌هیلی: ایران اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی‌اش را نمی‌دهد‌

نیکی‌هیلی: ایران اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی‌اش را نمی‌دهد‌
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت کار آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی‌آزمایی توافق هسته ای ایران خوب است.

نیکی‌هیلی: ایران اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی‌اش را نمی‌دهد‌