نیکبخت واحدی: اسطوره استقلال منم

نیکبخت واحدی: اسطوره استقلال منم
بعد از انتخاب وینفرید شفر به عنوان سرمربی جدید استقلال هر روز نام‌های زیادی به عنوان دستیاران ایرانی مطرح می‌شود.

نیکبخت واحدی: اسطوره استقلال منم