نیمار اینطوری ضایع شد! +عکس

نیمار اینطوری ضایع شد! +عکس
در حاشیه درگیری کاوانی و نیمار بر سر زدن ضربه پنالتی در بازی پاریسن ژرمن مقابل لیون، سایت گل این کارتون را منتشر کرد.   نیمار اینطوری ضایع شد!

نیمار اینطوری ضایع شد! +عکس