نوجوان 13ساله، قربانی تست موادمخدر صنعتی ناخالص

نوجوان 13ساله، قربانی تست موادمخدر صنعتی ناخالص
ایران نوشت:پرونده مرگ مشکوک یک نوجوان 13ساله از مرداد سال گذشته، زمانی در دستور کار پلیس قرار گرفت که زن میانسالی در تماس با اورژانس عنوان کرد فرزند 13ساله ام حال مناسبی ندارد و از دهانش کف خارج می شود.

نوجوان 13ساله، قربانی تست موادمخدر صنعتی ناخالص