نمایش مستندی از تجاوز یک داعشی به سه دختر کرد سوری در شبکه مستند

نمایش مستندی از تجاوز یک داعشی به سه دختر کرد سوری در شبکه مستند
مستندی از تجاوز یک داعشی به سه دختر کرد سوری که توسط بهروز نورانی پور ساخته شده است، قرار است از شبکه مستند به روی انتن برورد. «A157» ساخته بهروز نورانی‌پور که روایتی تلخ از تجاوز یک داعشی به سه دختر کرد سوری است از شبکه مستند نمایش داده می‌شود….

نمایش مستندی از تجاوز یک داعشی به سه دختر کرد سوری در شبکه مستند