نشنال امارات: قطر باید بین ایران و اعراب یکی را انتخاب کند

نشنال امارات: قطر باید بین ایران و اعراب یکی را انتخاب کند
روزنامه اماراتی در سرمقاله خود با تاسف از مواضع اخیر قطر در قبال ایران، پا را فراتر گذاشت و مدعی تلاش تهران برای ایجاد هرج و مرج در دوحه شد.

نشنال امارات: قطر باید بین ایران و اعراب یکی را انتخاب کند