نشست پشت درهای بسته اوپک آغاز شد

نشست پشت درهای بسته اوپک آغاز شد
نشست پشت درهای بسته اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با حضور وزیران نفت و انرژی این سازمان و محمد بارکیندو، دبیرکل این سازمان دقایقی پیش آغاز شد.

نشست پشت درهای بسته اوپک آغاز شد