نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتی

نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتی
نشست مسئولان باشگاه پرسپولیس با هافبک مورد نظر برانکو بی‌نتیجه ماند.

نشست بی‌نتیجه مسئولان پرسپولیس با نعمتی