نخستین ماهواره افریقا به دست ۱۴ دختر نوجوان ساخته شد +عکس

نخستین ماهواره افریقا به دست ۱۴ دختر نوجوان ساخته شد +عکس
نخستین ماهواره خصوصی افریقا بدست ۱۴ دختر نوجوان طراحی و ساخته شده است. سال اینده این ماهواره با هدف نظارت بر اب و هوا به فضا پرتاب خواهد شد. دختران نوجوان اولین ماهواره خصوصی آفریقا را ساختند. اولین ماهواره خصوصی آفریقا به دست دختران نوجوان ساخته شد.  آفریقا اولین ماهواره…

نخستین ماهواره افریقا به دست ۱۴ دختر نوجوان ساخته شد +عکس