نحوه ساخت جاده چالوس در سال 1312 +عکس

نحوه ساخت جاده چالوس در سال 1312 +عکس
ساخت سنتی جاده چالوس توسط کارگران با بیل و کلنگ در سال ۱۳۱۲ نحوه ساخت جاده چالوس در سال ۱۳۱۲

نحوه ساخت جاده چالوس در سال 1312 +عکس