نبرد رخ به رخ مرد دیوانه با یک کوسه! +تصاویر

نبرد رخ به رخ مرد دیوانه با یک کوسه! +تصاویر
در این بخش تصاویری از یک مرد مجنون اترالیایی را مشاهده می کنید که قصد داشت به سک وسترن با نبردی تن به تن یک کوسه را از پای دراورد!…

نبرد رخ به رخ مرد دیوانه با یک کوسه! +تصاویر