نامه عجیب یک شهردار به خودش +عکس

نامه عجیب یک شهردار به خودش +عکس
نامه شهردار رشت به خودش سر و صدای زیادی در رسانه ها به پا کرده است. سرپرست سابق شهرداری رشت با نوشتن نامه ای عجیب به خودش منزل مسکونی در…

نامه عجیب یک شهردار به خودش +عکس