نامزد هایی که احتمال دارد رئیس جمهور شوند

نامزد هایی که احتمال دارد رئیس جمهور شوند
امسال شاهد ثبت نام  بیشترین داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری بودیم، داوطلبینی که بیشتر برای سوژه شدن و تبدیل شدن به چهره برای ثبت نام مراجعه کرده بودند. ماراتن پنج روزه ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری تمام شد. داوطلبین در این دوره رکورد زدند. در این روزها کارمندان وزارت کشور از…

نامزد هایی که احتمال دارد رئیس جمهور شوند