ناصرالدین شاه در حال پخت آش نذری +عکس

ناصرالدین شاه در حال پخت آش نذری +عکس
ناصرالدین شاه طبق رسمی که داشت هر ساله در روز اربعین آش می پخت و خودش در مراسم پخت آش شرکت می کرد. در حیاط قصر بزرگان مملکت جمع می…

ناصرالدین شاه در حال پخت آش نذری +عکس