میزان زکات فطره برای سال 96 چقدر است؟

میزان زکات فطره برای سال 96 چقدر است؟
حداقل فطره برای روزه دار مسلمان در سال ۹۶ چقدر تعیین شده است؟ دفتر آیت‌الله نوری همدانی، میزان زکات فطره را بر اساس نظر این مرجع تقلید اعلام کرد. به…

میزان زکات فطره برای سال 96 چقدر است؟