میترا حجار در جشنواره فیلم هاى ایرانى استرالیا +عکس

میترا حجار در جشنواره فیلم هاى ایرانى استرالیا +عکس
میترا حجار، مراسم اهداى جوایز جشنواره فیلم هاى ایرانى استرالیا / سفارت استرالیا./ فیلم نیوز

میترا حجار در جشنواره فیلم هاى ایرانى استرالیا +عکس