مکزیک: برای ساخت دیوار مرزی هیچ پولی پرداخت نمی کنیم

مکزیک: برای ساخت دیوار مرزی هیچ پولی پرداخت نمی کنیم
رئیس جمهوری مکزیک امروز (پنجشنبه) در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور منتخب آمریکا، تاکید کرد که کشورش برای ساخت دیوار مرزی حتی یک پزو هم پرداخت نمی کند.

مکزیک: برای ساخت دیوار مرزی هیچ پولی پرداخت نمی کنیم