مشاهده شئ نورانی در آسمان ارومیه +عکس

مشاهده شئ نورانی در آسمان ارومیه +عکس
مجله خبری دوستان : مشاهده شئ نورانی در آسمان ارومیه ؛ دقایقی پیش شئ نورانی در آسمان شهر ارومیه دیده شد و توجه مردم این شهر را به خود جلب…

مشاهده شئ نورانی در آسمان ارومیه +عکس