مسوول عملیات هلال احمرسانحه پلاسکو: سیگنال‌هایی که دستگاه‌های زنده‌یاب ثبت کردند،کاذب بود

مسوول عملیات هلال احمرسانحه پلاسکو: سیگنال‌هایی که دستگاه‌های زنده‌یاب ثبت کردند،کاذب بود

مسوول عملیات هلال احمرسانحه پلاسکو: سیگنال‌هایی که دستگاه‌های زنده‌یاب ثبت کردند،کاذب بود