مسمومیت 530 نظامی در ترکیه +عکس

مسمومیت 530 نظامی در ترکیه +عکس
۵۳۰ نظامی ترکیه ای در پی صرف شام مسموم ، راهی درمانگاه های نظامی این کشور شدند. ۵۳۰ نفر از نظامیان در شهر مانیسای ترکیه شنبه شب در پی صرف…

مسمومیت 530 نظامی در ترکیه +عکس