مرد 146 ساله اندونزیایی در گذشت +عکس

مرد 146 ساله اندونزیایی در گذشت +عکس
مرد ۱۴۶ ساله اندونزیایی، که پیرترین انسان زنده این کشور اسیایی بود، پس از دو روز بستری بودن در بیمارستان به دلیل کهولت سن درگذشت. پیرترین مرد اندونزی با ۱۴۶ سال سن که مسن ترین انسان این کشور جنوب شرق آسیا بود، درگذشت. به گزارش ایرنا؛ ‘سودیمجو’ که به عنوان…

مرد 146 ساله اندونزیایی در گذشت +عکس