مرد هسته ای ایران راهی رم و لندن شد

مرد هسته ای ایران راهی رم و لندن شد
در پی دعوت رسمی برای ایراد سخنرانی در سمینار بین المللی آمالدی در رم و ملاقات و رایزنی با مقامات این کشور و همچنین بازدید از تاسیسات هسته‌ای این کشور صالحی بامداد روز پنج شنبه در رأس هیأتی عازم ایتالیا شد.

مرد هسته ای ایران راهی رم و لندن شد