مردی که پس از رابطه نامشروع، شوهر زن خائن را کشته بود از قصاص نجات یافت

مردی که پس از رابطه نامشروع، شوهر زن خائن را کشته بود از قصاص نجات یافت
چهار سال پیش با ناپدید شدن مرد ۳۵ ساله‌ای به‌نام پیمان، همسر جوانش به‌نام پروانه به اداره آگاهی رفت و به کارآگاهان گفت: «شوهرم گم شده و خبری از او…

مردی که پس از رابطه نامشروع، شوهر زن خائن را کشته بود از قصاص نجات یافت