مردی که در پی تصادف دو نیم شد، اما زنده ماند! +عکس

مردی که در پی تصادف دو نیم شد، اما زنده ماند! +عکس
در این بخش می خواهیم سرگذشت مردی را بازگو کنیم که با وجود تصادفی هولناک و از دست دادن نیمی از بدن خود، با پشتکار خود توانسته است به بسیار…

مردی که در پی تصادف دو نیم شد، اما زنده ماند! +عکس