مردی که به خاطر 7 هزار تومان، 5 سال در زندان ماند! +عکس

مردی که به خاطر 7 هزار تومان، 5 سال در زندان ماند! +عکس
عبدل السالم ۵ سال را پشت دیوارهای زندان سپری کرد بدون اینکه بداند مبلغ جریمه ای که باید پرداخت کند تنها ۲ دلار است. هیچکس در این مدت مبلغ جریمه…

مردی که به خاطر 7 هزار تومان، 5 سال در زندان ماند! +عکس