مردان ترسناکی که شبیه به انسان های مرده هستند! +تصاویر

مردان ترسناکی که شبیه به انسان های مرده هستند! +تصاویر
مردانی از مذهب هندو همزمان با پذیرفتن وظایف دینی خود، به صورت تشریفاتی مراسم کفن و دفن خود را برگزار می کنند تا به صورت یک انسان مرده ، وظایف خود را اجرا کنند. این مردان با خاکستر و یا رنگ های دیگر صورت خود را پوشانده و ارایش خاصی…

مردان ترسناکی که شبیه به انسان های مرده هستند! +تصاویر