مرحوم عارف لرستانی زمانی که سرباز بود +عکس

مرحوم عارف لرستانی زمانی که سرباز بود +عکس
مرحوم عارف لرستانی، مدتی پیش در صفحه شخصی اینستاگرام خود تصویری از برچسب لباس سربازی منتشر کرد. باشگاه خبرنگاران جوان: خدمت وظیفه عمومی یا  خدمت مقدس سربازی ، بخشی از زندگی اکثر پسرهای ایرانی می باشد  که فرد باید به مدت ۲سال به خدمت  سربازی مشغول شود  که از این…

مرحوم عارف لرستانی زمانی که سرباز بود +عکس