مربی بتیس مسئول فنی شانگهای چین شد

مربی بتیس مسئول فنی شانگهای چین شد
مربی اخراجی بتیس اسپانیا به عنوان سرمربی جدید تیم چینی شانگهای شن‌هوا برگزیده شد.

مربی بتیس مسئول فنی شانگهای چین شد