مذاکرات سوریه به تعویق افتاد

مذاکرات سوریه به تعویق افتاد
خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که مذاکرات صلح سوریه تا اوایل اسفند به تعویق افتاده است.

مذاکرات سوریه به تعویق افتاد