مخوف ترین قاتل سریالی روسیه، با 82 قتل! +تصاویر

مخوف ترین قاتل سریالی روسیه، با 82 قتل! +تصاویر
یکی از مخوف ترین قاتل های سریالی روسیه، در این کشور ۸۲ نفر را به طرز وحشیانه ای به قتل رسانده بود، نکته جالب توجه درباره این قاتل مخوف این بود که وی در عین وحشیگری، پدر نمونه ای نیز برای تنها دخترش بود! ایران آنلاین: به گزارش میرر، متهم…

مخوف ترین قاتل سریالی روسیه، با 82 قتل! +تصاویر