محکومیت مداح اهل بیت (ع) به ۶ ماه زندان

محکومیت مداح اهل بیت (ع) به ۶ ماه زندان
دادگاهی در بحرین «مهدی سهوان» را که از مداحان معروف این کشور است، به اتهام تحصن در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم به ۶ ماه زندان محکوم کرد. فارس: دادگاه جنایی سوم بحرین به ریاست قاضی «جابر الجزار»، «مهدی سهوان» را از اتهام تحریک علیه دولت بحرین تبرئه کرده و…

محکومیت مداح اهل بیت (ع) به ۶ ماه زندان