محسن رضایی: کشور را با بی‌ عرضگی نمی‌ توان مدیریت‌ کرد

محسن رضایی: کشور را با بی‌ عرضگی نمی‌ توان مدیریت‌ کرد
محسن رضایی آخرین پست اینستاگرامی خود به بررسی علل ریشه‌ایی حادثه دردناک ریلی سمنان پرداخته است. مدیریت یا تکنولوژی؟ درتوضیح حادثه تصادف دو قطار گفته‌اند که فناوری بسیار پیشرفته راه‌آهن، قطار دومی را متوقف کرد ولی سوزن‌بان جدید که پست نفر قبلی را تحویل گرفته بود دستور حرکت قطار را…

محسن رضایی: کشور را با بی‌ عرضگی نمی‌ توان مدیریت‌ کرد