مجازات تیم ملی ایران از سوی فیفا به جریمه نقدی محدود شد

مجازات تیم ملی ایران از سوی فیفا به جریمه نقدی محدود شد
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال فدراسیون فوتبال ایران را به خاطر اتفاقات دیدار ایران و چین جریمه نقدی کرد.

مجازات تیم ملی ایران از سوی فیفا به جریمه نقدی محدود شد