متهم ردیف اول پرونده بنیتا به قصاص محکوم شد

متهم ردیف اول پرونده بنیتا به قصاص محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده متهمان بنیتا خبر داد.

متهم ردیف اول پرونده بنیتا به قصاص محکوم شد