متحد نبودن رئیسی و قالیباف می‌تواند پاشنه آشیل اصولگرایان باشد

متحد نبودن رئیسی و قالیباف می‌تواند پاشنه آشیل اصولگرایان باشد
خبرگزاری کیودو با اشاره به فضای رقابت‌های انتخاباتی در ایران گزارش داد: کاملا روشن است که روحانی و جهانگیری در یک تیم رقابت می‌کنند، اما حضور مستقل رئیسی و قالیباف در این رقابت‌ها می‌تواند به پاشنه آشیل اصولگرایان تبدیل شود.

متحد نبودن رئیسی و قالیباف می‌تواند پاشنه آشیل اصولگرایان باشد