مایلی کهن و مهدوی کیا ممنوع التصویر شدند

مایلی کهن و مهدوی کیا ممنوع التصویر شدند
محمد مایلی کهن و مهدی مهدوی کیا بازیکنان سابق پرسپولیس تهران به دلیل حمایت از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی ممنوع التصویر شدند. مایلی کهن و مهدوی کیا ممنوع…

مایلی کهن و مهدوی کیا ممنوع التصویر شدند