ماکرون: برجام باید حفظ شود/ افزودن ۳ محور دیگر به توافق هسته ای

ماکرون: برجام باید حفظ شود/ افزودن ۳ محور دیگر به توافق هسته ای

ماکرون: برجام باید حفظ شود/ افزودن ۳ محور دیگر به توافق هسته ای