مار پیتون 3 متری در خانه زن تایندی +تصاویر

مار پیتون 3 متری در خانه زن تایندی +تصاویر
مار پیتون به خانه زن تایلندی حمله کرده بود تا حیوان خانگی زن را طعمه خود کند ، اما زن به محض دیدن مار پلیس را خبردار می کند تا…

مار پیتون 3 متری در خانه زن تایندی +تصاویر