ماجرای ماست‌ بندی که یک شبه میلیاردر شد! +عکس

ماجرای ماست‌ بندی که یک شبه میلیاردر شد! +عکس
در این بخش می خواهیم ماجرای مردی به نام حمدی اولوکویا از اهالی ترکیه که با سفر به امریکا توانست از طریق تهیه ماست ثروتی عظیم بدست اورد را بازگو…

ماجرای ماست‌ بندی که یک شبه میلیاردر شد! +عکس